Eerste divisie

Team Triathlon Series

Reglementen

T³ Sportreglementen

De Team Triathlon Series (T³ series) is een nationale competitie van Belgian Triathlon (BE3). Net als voor alle Belgische wedstrijden zijn de geldende BE3 Sportreglementen van toepassing. In appendix H (p.51) vindt u er de specifieke sportreglementen van de T³ series terug.