Eerste divisie

Team Triathlon Series

Reglementen

T³ Sportreglementen

De Team Triathlon Series (T³ series) is een nationale competitie van de Belgische Triatlon en Duatlon Federatie (BTDF). Net als voor alle Belgische wedstrijden zijn de geldende BTDF Sportreglementen van toepassing. In appendix H (p.48) vindt u er de specifieke sportreglementen van de T³ series terug.